top of page
Nota prawna
i Polityka prywatności

Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych


Radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 22 7 ustawy o radcach prawnych, Dz.U. 2020.0.75).


Wyłączenie odpowiedzialności


Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. NORTHERN SOLUTIONS Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Wojciechowska nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.


NORTHERN SOLUTIONS Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Wojciechowska stara się umieszczać w niniejszej witrynie materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.


Ochrona prywatności

 

  •  Kancelaria jako administrator danych osobowych

NORTHERN SOLUTIONS Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Wojciechowska jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem.
Kancelaria przetwarza również dane osobowe osób, które uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach, aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla nas usługi.

  • Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:
- wykonania usługi prawnej,
- informowania o wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy, a także w celu wysyłania alertów prawnych,
- marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe,
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 

  •  Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:
- prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Nota prawna i polityka prywatności,

- prawo dostępu do danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od kancelarii informacji o charakterze marketingowym.


W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres biuro@nsolutions.pl. Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  •  Ograniczenie udostępniania informacji

NORTHERN SOLUTIONS Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Wojciechowska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

 

  •  Okresy przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.


Copyright


NORTHERN SOLUTIONS Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Wojciechowska jest właścicielem witryn www.nsolutions.pl. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi. Należą do NORTHERN SOLUTIONS Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Wojciechowska lub są przez nią licencjonowane.

bottom of page