top of page

Zmiany w prawie dronów - cz. II


W związku z tym, że prawo dronowe to temat rzeka, a nadchodzące zmiany nie dla każdego posiadacza drona są oczywiste, w drugiej części naszego cyklu wyjaśnimy, gdzie można latać po 31 grudnia 2020 roku i jakie warunki w tym zakresie należy spełnić.


Przede wszystkim przed każdym lotem konieczne jest sprawdzenie, czy przestrzeń, którą chcemy wykorzystać do lotu, nie jest objęta ograniczeniami. Takiego sprawdzenia można dokonać poprzez stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub poprzez odpowiednie aplikacje (np. DroneRadar, która polecana jest zresztą przez samą Agencję). Sprawdzenia takiego należy dokonać, nawet jeżeli operator chce użyć drona, latając wyłącznie nad własną posesją.


Co istotne, po ujednoliceniu przepisów krajowych z prawem europejskim i uzyskaniu konwersji uprawnień, posiadane kwalifikacje umożliwią korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych we wszystkich krajach Unii Europejskiej – oczywiście z uwzględnieniem szczególnych ograniczeń obowiązujących w danym kraju.


W sposób nieco bardziej kontrolowany przepisy dopuszczają również możliwość latania w przestrzeni miejskiej, a swoboda w tym zakresie zależy od posiadanych przez operatora uprawnień, o których pisałam w poprzednim poście z tej serii. W przypadku lotów zakwalifikowanych do kategorii „otwartej” lot możliwy jest wyłącznie w zasięgu wzroku oraz do wysokości 120 metrów. Szersze prawa mają operatory lotów z kategorii „szczególnej”, jednak każdorazowo lot wymaga zezwolenia ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Należy również wziąć pod uwagę, że nawet w przypadku lotów w kategorii „otwartej”, istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, stąd też obowiązywać będzie podział na trzy podkategorie, w zależności od ryzyka stwarzanego w stosunku do innych osób – im wyższa klasa, tym większe ryzyko i bardziej zaawansowane środki ostrożności:

- podkategoria A1 –pilot powinien tak zorganizować loty, aby omijać zgromadzenia osób, oraz zakładać, że w normalnych okolicznościach nie będzie przelatywać nad osobami postronnymi. W przypadku nieprzewidzianego przelotu nad osobami postronnymi pilot ogranicza w możliwie największym stopniu czas, przez jaki dron przelatuje nad tymi osobami,

- podkategoria A2 – lot nie jest wykonywany nad osobami postronnymi, a operacje z użyciem drona odbywają się w bezpiecznej odległości co najmniej 30 metrów w poziomie od tych osób. Pilot może zmniejszyć bezpieczną odległość w poziomie do minimum 5 metrów od osób postronnych, jeżeli obsługuje bezzałogowy statek powietrzny z uruchomioną funkcją trybu niskiej prędkości oraz po dokonaniu oceny sytuacji pod kątem: a) warunków pogodowych, b) osiągów bezzałogowego statku powietrznego, c) segregacji obszaru, nad którym wykonywany jest lot,

- podkategoria A3 – lot wykonywany jest na obszarze, na którym pilot może oczekiwać, że w normalnych okolicznościach przez cały czas trwania operacji z użyciem drona lot nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych w granicach obszaru, nad którym jest wykonywany. Lot powinien być wykonywany w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.


Co ciekawe, przepisy nie regulują w żaden sposób zasad wykonywania lotów wewnątrz budynków. Pomimo braku szczegółowych wytycznych w tym zakresie, zalecamy jednak w takiej sytuacji zachowanie szczególnej ostrożności, jak również uzyskanie odpowiedniej zgody zarządcy budynku, w którym planowany jest lot.

6 views0 comments
bottom of page