top of page

Zmiany w prawie dronów - cz. I


Już 31 grudnia 2020 roku na terenie Polski zaczną obowiązywać ogólnoeuropejskie przepisy w obszarze bezzałogowych statków powietrznych. Zmiany są obszerne, dlatego też pozwolimy sobie omawiać je etapami. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie: co tak naprawdę niniejsze zmiany oznaczają dla operatorów dronów?


Przede wszystkim, każda osoba, która chce latać dronem o masie powyżej 250g lub posiadającym czujnik umożliwiający zbieranie danych, będzie zobowiązana zarejestrować się i przejść szkolenie on-line oraz zdać test (również w formie on-line).


Utrzymany zostaje podział na szkolenia VLOS (Visual Line of Sight – dotyczą lotów w zasięgu wzroku) i BVLOS (Beyond Visual Line of Sight – dotyczą lotów poza zasięgiem wzroku, wykorzystujące przede wszystkim technologię FPV). W przypadku szkolenia VLOS w kategorii „otwartej” szkolenie przeprowadzane jest w formie on-line, zakończone testem potwierdzającym zdobycie wymaganej wiedzy. Przy szkoleniach VLOS w kategorii „szczególnej” oraz przy szkoleniach BVLOS konieczne będzie dodatkowo zaliczenie egzaminu z wiedzy teoretycznej przed egzaminatorem oraz szkolenie i egzamin z zakresu umiejętności praktycznych.


Lot kwalifikuje się do kategorii „otwartej” w przypadku, gdy dron waży mniej niż 25 kg, a loty nie przekraczają wysokości 120m, w których ryzyko dla osób trzecich jest znikome. Kategoria ta zawiera dodatkowe podkategorie lotów: A1 (loty nad ludźmi), A2 (loty blisko ludzi) i A3 (loty z dala od ludzi). Każdy lot VLOS nie spełniający tych wymagań automatycznie traktowany jest jako lot z kategorii „szczególnej”.


Posiadasz ważne świadectwo kwalifikacji operatora drona? Bez obaw, nie będzie konieczności przechodzenia szkolenia po raz drugi – po wejściu nowych przepisów należy jedynie złożyć wniosek o konwersję uprawnień.


W przypadku uprawnień VLOS po konwersji uzyskuje się uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1,A2,A3) oraz uprawnienie do lotów w kategorii szczególnej zgodnie ze Scenariuszem Standardowym nr 1 (STS-01 VLOS). W przypadku uprawnień BVLOS po konwersji uzyskuje się uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1,A2,A3) oraz uprawnienie w kategorii szczególnej do lotów zgodnie ze Scenariuszem Standardowym nr 1 (STS-01 VLOS) oraz Scenariuszem Standardowym nr 2 (STS-02 BVLOS).


Możliwość uzyskania uprawnień operatora drona przewidziana jest dla osób, które ukończyły 14. rok życia. Przepisy nie wymagają przeprowadzania badań lekarskich, należy jednak pamiętać, że każdy operator drona ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC.


Czy to oznacza, że dzieci poniżej 14 roku życia nie będę mogły korzystać z dronów? Nie do końca. Przepisy dopuszczają wykonywanie przez młodsze dzieci lotów pod warunkiem, że używany dron jest zabawką w rozumieniu tzw. Dyrektywy zabawkowej (tzn. jest to produkt, który działa i jest używany w taki sam sposób, jak produkt, urządzenie lub instalacja przeznaczone do użytku dorosłych, i który może być pomniejszonym modelem takiego produktu, urządzenia lub instalacji), a loty wykonywane są pod bezpośrednim nadzorem osoby pełnoletniej.

6 views0 comments
bottom of page