top of page

Czy ubezpieczyciel zapłaci za auto zastępcze?


Niejako kontynuując temat rozpoczęty tydzień temu, dziś odpowiemy na pytanie, czy naprawienie szkody poniesionej w ramach stłuczki obejmuje także zwrot najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu uszkodzonego?


Podmiotem obowiązanym do naprawienia szkody jest co do zasady jej sprawca. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy reguluje Kodeks cywilny, zgodnie z którym sprawca szkody jest obowiązany naprawić szkodę w zakresie normalnych następstw swojego działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, a także pokryć straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Najem pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu mieści się niewątpliwie w szkodzie poniesionej przez poszkodowanego, a sprawca jest obowiązany ją naprawić.


Ubezpieczyciele często sami proponują pojazdy zastępcze. Niemniej, często zdarza się, że proponowany pojazd zastępczy nie będzie mógł być używany przez cały okres naprawy pojazdu lub jego klasa jest dużo niższa w porównaniu do pojazdu uszkodzonego. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo odmówić ze skorzystania z najmu pojazdu zastępczego bezpośrednio od ubezpieczyciela i wynająć pojazd we własnym zakresie. Ubezpieczyciel na podstawie przedstawionego przez poszkodowanego rachunku lub faktury VAT będzie obowiązany do zwrotu poniesionej kwoty, a stanowisko to zostało potwierdzone w orzecznictwie. W przypadku, gdy ubezpieczyciel ostatecznie odmówi zwrotu kosztów najmu w całości lub części, poszkodowany może wnieść przeciwko niemu pozew o zapłatę. O ile poszkodowany wykaże, że korzystanie przez niego z pojazdu zastępczego przez wskazany okres było konieczne z uwagi na czas naprawy pojazdu uszkodzonego, wynajęty został pojazd tej samej lub podobnej klasy co pojazd uszkodzony, a koszty wynajmu nie były wygórowane (mieściły się w stawkach rynkowych), sąd powinien uwzględnić powództwo w całości. Zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego mogą domagać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące wolny zawód, jak również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i wykorzystujące pojazd w celach prywatnych.


W przypadku szkody częściowej, gdy pojazd uszkodzony może zostać uszkodzony, za czas niezbędny do usunięcia szkody, a więc celowy i ekonomicznie uzasadniony czas najmu pojazdu zastępczego, uznaje się czas od wyrządzenia szkody do dnia jej naprawienia, biorąc pod uwagę wszystkie technologiczne uwarunkowania związane z przywróceniem pojazdu do stanu poprzedniego oraz przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela. W związku z tym szybkość działania ubezpieczyciela, czy nawet obłożenie warsztatu samochodowego, w którym przeprowadzana jest naprawa pojazdu, mają wpływ na długość naprawy pojazdu, a tym samym także uzasadnionego czasu najmu pojazdu zastępczego.


W przypadku szkody całkowitej, czyli wtedy, gdy pojazd uszkodzony nie może zostać naprawiony, za celowy i ekonomicznie uzasadniony czas najmu pojazdu zastępczego uważa się czas od dnia powstania szkody do dnia, w którym poszkodowany mógł realnie nabyć pojazd odpowiadający pojazdowi uszkodzonemu. Nie jest to więc zawsze konkretnie określony czas.


Mamy świadomość, że ubezpieczyciele podczas zgłaszania roszczeń przez poszkodowanych niejednokrotnie wykorzystują brak znajomości przepisów przez te osoby. Warto więc znać swoje prawa, aby otrzymać od ubezpieczyciela wszystkie kwoty, które nam się po stłuczce należą.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page